Par drosmi mēs esam pieraduši runāt, ja kāds izdara kādu fiziski redzamu drosmi vai kādu varoņdarbu. Bet patiesībā pilnīgi katrs no mums, varētu teikt ikdienā, izcīna kādu iekšēju cīņu paši ar sevi, ar savām domām un savām izvēlēm, kuras savukārt ietekmē mūsu drosmi rīkoties.

Es ticu, ka neatkarīgi ar kādiem mērķiem, izaicinājumiem vai situācijām mēs saskaramies biznesā vai privātajā dzīvē, aiz visiem šiem procesiem stāv cilvēks kā personība ar savām domām un pārliecībām. Un tieši, cik iekšēji stiprs un drosmīgs mēs katrs būsim, no tā būs atkarīgs, kā mēs rīkosimies ikdienā un pārmaiņu laikā, kā savstarpēji sadarbosimies, sapratīsimies un kādus lēmumus pieņemsim. Savukārt, no tā būs atkarīgi sasniegumi un rezultāti gan biznesā, gan privātajā dzīvē.

Mums katram ir nepieciešama drosme, lai būtu iekšēji stiprākas personības un varētu drosmīgāk dzīvot, pieņemt lēmumus un izdarīt savas izvēles. Jo darbinieki būs iekšēji drosmīgāki un apzinātāki kā personības, jo viņi būs vērtīgāki darbinieki. Viņi būs apmierinātāki, laimīgāki, būs atvērtāki apkārtējiem un uzņēmumā notiekošajam. Viņi būs patstāvīgāki un pieņems vērtīgākus un apzinātākus lēmumus. Drosme palīdz skatīties uz jauno un nezināmo kā uz iespējām ar proaktīvu rīcību nevis problēmām, no kurām jāizvairās.

Ko es piedāvāju

 • Individuālie drosmes treniņi – individuālas tikšanās, lai palīdzētu klientam labāk iepazīt sevi, savas baiļu pārliecības un iegūtu drosmi rīkoties un risināt sev aktuālos jautājumus.  
 • Drosmes semināru un treniņu vadīšana – visdažādāko drosmes treniņu vadīšana, lai palīdzētu uzņēmumiem drosmīgi virzīties uz rezultātu caur iekšēji stiprām, uz sadarbību orientētām personībām. Semināros izmantoju integrālo pieeju, strādājot gan ar katra dalībnieka iekšējām domām, gan ar praktiskām metodēm un uzdevumiem, gan savstarpējo komunikāciju un sadarbību, gan arī ar jaunu zināšanu apguves procesu kopumā.
 • Drosmes programma uzņēmumiem  –  programma ir integrāls, 5 nedēļu praktisks un iesaistošs online apmācību treniņš, kas soli pa solim pakāpeniski veido noturīgas pārmaiņas drosmes attīstīšanā un sevis stiprināšanā. Katru nedēļu tiek strādāts, lai apgūtu jaunas zināšanas par attiecīgo tēmu, lai katrs dalībnieks labāk iepazītu sevi un praktiski trenētu savu “drosmes muskuli”, izmantojot apgūtās metodes un prakses, kā arī lai būtu iespēja pārrunāt sev aktuālos jautājumus un atziņas ar saviem kolēģiem un treneri. Programmā paredzēts:
  • Tikšanās ar treneri 2 reizes nedēļā, kopā 11 tikšanās reizes
  • Izdales materiāli un darba lapas, kas palīdz labāk iepazīt sevi
  • Aizraujoši individuālie uzdevumi drosmes muskuļu trenēšanai ar pašrefleksijas jautājumiem
  • Iekšējo mazo grupu tikšanās ar kolēģiem, lai atskatītos uz aizvadīto nedēļu

Sīkāku informāciju lūdzu jautāt man personīgi.

Ko par Drosmes programmu saka klienti?

Pāvels Degtjarevs, Drosmes programmas dalībnieks, SIA Tet: “Noteikti iesaku programmu tiem, kas bieži dzīvē svārstās, nevar pieņemt lēmumu, šaubās. Pēc programmas jūs sevi nepazīsiet! 😉 Drosmes programma palīdzēja saprast un pieņemt, ka bailes brīžiem ir nepamatotas un rodas tikai un vienīgi mūsu galvās un mums ir pa spēkam tās pārvarēt. Agnija kā trenere ir ļoti empātiska, prot ieinteresēt, vienmēr pozitīva un dalās ar praktiskiem piemēriem no dzīves, kas ir ļoti svarīgi un veicina uzticību kursam.”

Agnese Lubgane, Drosmes programmas dalībniece, SIA Tet: “Agnija ļoti vienkāršā stāstā un ar piemēriem izskaidro baiļu un drosmes struktūru, kā arī piedāvā katrā solī atbilstošu instrumentu. Kopumā programma vadīta ļoti iedvesmojoši, pozitīvi, empātiski un atbalstoši! Ikvienam cilvēkam ļoti svētīga programma!”

Kam tas piemērots

Drosmes attīstības treniņi piemēroti dažāda līmeņa komandām, darbiniekiem un vadītājiem, kad nepieciešams:

 • Iegūt drosmi, iedvesmu un uzrāvienu, ejot cauri pārmaiņām vai uzsākot jaunus projektus
 • Pieņemt apzinātākus lēmumus, uzņemoties atbildību un rīkojoties proaktīvi
 • Spēt izteikt un pastāvēt uz savu viedokli, kad tas nesakrīt ar apkārtējiem
 • Veicināt savstarpējo uzticēšanos un sadarbību komandā caur drosmi
 • Iegūt drosmīgāku un pozitīvāku skatījumu no iespēju viedokļa uz situācijām un izaicinājumiem.