Neatkarīgi, vai mēs esam uzņēmumu vadītāji, darbinieki vai tikko kā plānojam attīstīt savu paša virzienu, mēs atrodamies nepārtrauktā kustībā. Un ir tik cilvēcīgi, ka savā ceļā mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, šaubām, neziņu, bailēm un nedrošību. Jo aiz katra mērķa, procesa vai rezultāta stāv cilvēks. Cilvēks kā personība ar savām domām, sajūtām un ticību. No tā, cik stiprs un drosmīgs mēs katrs esam iekšēji, ir atkarīgs mūsu veids, kā piedzīvosim savu dzīvi. Es esmu Integrālā drosmes trenere, kas palīdz cilvēkiem labāk iepazīt sevi un drosmīgi attīstīties gan personīgi, gan profesionāli, strādājot caur Integrālo jeb vienota veseluma pieeju.

| INTEGRĀLAIS KOUČINGS

 • Atsevišķas koučinga sesijas – individuālas tikšanās ar sarunu par klientam aktuālo
 • Pilna Integrālā koučinga programma – individuāli veidota attīstības programma, kas ilgst orientējoši 6 mēnešus (10-12 klātienes tikšanās, programmas izveide un darbs ar to, treniņi un mājas darbi)

| BIZNESA VADĪBAS KONSULTĀCIJAS

 • Biznesa attīstības konsultācijas – individuālas konsultācijas biznesa stratēģiskajā attīstībā, jauna biznesa uzsākšanā, jaunu produktu/pakalpojumu izstrādē, mārketingā
 • Vadības prasmju un līderības konsultācijas – individuālas konsultācijas personības līderības attīstībā un komandas vadīšanā
 • Izaugsmes partnerība augstākā līmeņa vadītājiem – atbalstošas un profesionālas drosmes sarunas, kas palīdz uzņēmuma vadītājam iegūt skatu no malas uz savu personīgo un uzņēmuma izaugsmi, lai drosmīgi virzītu biznesu uz attīstību

| DROSMES UN IZAUGSMES SEMINĀRI

 • Drosmes treniņi, tai skaitā:
 • Kā atļaut sev dzīvot drosmīgi
 • Kā pārvērst bailes spēkā
 • Kā pārvērst sapņus realitātē
 • Kā būt iekšēji stipram kā personībai un kā drosmīgi sadarboties ar citiem
 • Sevis iepazīšana, tai skaitā:
 • Kā nonākt pie sava iemesla dzīvot
 • Kā saglabāt līdzsvaru savā dzīvē
 • Kā paskatīties uz sevi caur integrālo pieeju
 • Mūsu dzīves pārejas posmi
 • Savstarpējā komunikācija, tai skaitā:
 • Kā panākt pārmaiņas
 • Komandas veidošana un vadīšana
 • Komandas saliedēšana
 • Komunikācija ar darbiniekiem
 • Personības attīstības prasmes, tai skaitā:
 • Kā sevi izaicināt
 • Līderības attīstība
 • Iniciatīvas uzņemšanās un proaktīva rīcība
 • Patstāvība darbā un atbildības uzņemšanās