Ieva, Integrālās programmas kliente

Koučings ar Agniju ir labākais, kas ar mani ir noticis pēdējā gada laikā. Ja sākumā devos uz sarunu kā cilvēks, kas ir ļoti apjucis un neizlēmīgs, un totāli iestrēdzis konkrētā savas dzīves situācijā, tad, beidzoties mūsu sadarbībai, redzu sevi kā cilvēku, kuram ir lielisks potenciāls, iespējas un praktiski visi instrumenti, lai savu situāciju risinātu. Prieks, ka sarunas par tēmu vienmēr ritēja viegli un bez piespiešanās, jo Agnijai ir izcils talants vērīgi uzklausīt. Ikreiz pēc mana stāstītā viņa spēja izcelt būtiskāko un attiecīgi pēc tam dot precīzus uzdevumus, kas soli pa solim izveda mani ārā no sastingušā bezpalīdzības stāvokļa. Turklāt viennozīmīgi jāatzīst, ka pozitīvās pārmaiņas nav attiecināmas tikai uz to situāciju, kuru sākotnēji izcēlu kā galveno. Laika gaitā pamanīju foršas izmaiņas, kuras pavisam nevilšus parādījās manā ikdienā. Katrā ziņā šis mūsu kopā pavadītais laiks ir ar milzīgu plusa zīmi, ko novēlu piedzīvot katram!

_____________________________

Linda Litiņa, Biznesa attīstības departamenta direktore, a/s Olainfarm

A/s “Olainfarm” biznesa attīstības komanda augstu novērtē Agnijas profesionalitāti un individuāli, mūsu vēlmēm izstrādāto semināru programmu pārmaiņu un izaicinājumu vadības procesā ar mērķi sasniegt izvirzītos stratēģiskos mērķus biznesa attīstības jomā, palīdzot strukturēt un prioritizēt uzdevumus, veicinot komandas sadarbību. Tas motivēja mūs darbam. Papildus jāsaka paldies par atsevišķu koučinga sesiju novadīšanu katram no mums, kas ļāva izrunāt aktuālos jautājumus, kā arī deva enerģijas lādiņu vairāku jautājumu risināšanai katram mums individuāli.

_____________________________

Pāvels Degtjarevs, Drosmes programmas dalībnieks, SIA Tet

Noteikti iesaku programmu tiem, kas bieži dzīvē svārstās, nevar pieņemt lēmumu, šaubās. Pēc programmas jūs sevi nepazīsiet! 😉 Drosmes programma palīdzēja saprast un pieņemt, ka bailes brīžiem ir nepamatotas un rodas tikai un vienīgi mūsu galvās un mums ir pa spēkam tās pārvarēt. Agnija kā trenere ir ļoti empātiska, prot ieinteresēt, vienmēr pozitīva un dalās ar praktiskiem piemēriem no dzīves, kas ir ļoti svarīgi un veicina uzticību kursam.

_____________________________

Agnese Lubgane, Drosmes programmas dalībniece, SIA Tet

Agnija ļoti vienkāršā stāstā un ar piemēriem izskaidro baiļu un drosmes struktūru, kā arī piedāvā katrā solī atbilstošu instrumentu. Kopumā programma vadīta ļoti iedvesmojoši, pozitīvi, empātiski un atbalstoši! Ikvienam cilvēkam ļoti svētīga programma!

_____________________________

Brigita, Biznesa vadības konsultācijas

Agnijas pieredze un profesionālās zināšanas ir tik vērtīgas! Mana saruna ilga vienu stundu, kur pilnībā tapa skaidrs, kas man jāizdara, lai sevi pozicionētu tirgū un pēc sarunas bija konkrēts rīcības plāns. Kā arī apbrīnojama ir Agnijas spēja sajust un uzķert manu domu gājienu un saslēgties ar mani uz viena viļņa! Iesaku sarunu, ja vajag saprast un iegūt skaidrību tur, kur tās šobrīd nav.

_____________________________

Agnese, Integrālās programmas kliente

Agnija man palīdzēja ļoti grūtā dzīves brīdī, kad jutos nogurusi un izdegusi, savažota un ierobežota. Saprotot, ka ar mani kaut kas nav labi, meklēju ārēju palīdzību un nejauši atradu Agniju caur Centru Cilvēku izaugsmei Torņakalns. Agnija ne tikai palīdzēja man saprast, kur es pati esmu ērti ierobežojusi sevi izaugsmē un attīstībā, bet arī maigi, taču mērķtiecīgi atvēra uzdrīkstēšanos pašai domāt plašāk, drosmīgāk, radošāk un jaudīgāk. Man bija svarīgi noformulēt konkrētu mērķi, kādēļ man ir vajadzīga Agnijas palīdzība, ko es vēlos kopdarbā ar viņu saprast, atrast, sasniegt, kā arī – ko ar to visu es darīšu tālāk, kāds ir mans personīgais mērķis, ko tālāk sasniegt jau bez Agnijas līdzdalības. Agnija palīdzēja to izdarīt un tas bija virsmērķis, uz kuru atskatījāmies un atzinām par vēl aizvien saistošu un būtisku gandrīz katrā koučinga sesijā. Caur uzvedinošiem jautājumiem, asociācijām, mājas uzdevumiem diezgan veikli nonācām pie manu problēmu cēloņiem. Agnija savā pieejā un attieksmē pret mani bija ļoti pieņemoša, saudzīga, laipna un iejūtīga. Agnijas lielākais talants ir prasme sadzirdēt manis teiktajā īstos atslēgas vārdus, pie kuriem pieķerties un izpētīt dziļāk, atklājot, ka tieši aiz tiem slēpjas patiesā lietas būtība. Man pašai šie vārdi šķita nejauši vai garāmejot izteikti. Vēl ļoti novērtēju visaptverošo, holistisko pieeju, caur kuru Agnija piedāvāja iespējamos risinājumus. Tā ietvēra sevī visus manas dzīves aspektus, nedalot – privātā vai profesionālā, ķermeņa vai gara dzīve. Man ļoti palīdzēja paskatīties pašai uz sevi kā vienotu veselumu, kas ir daļa no vēl citiem, lielākiem veselumiem, kuru starpā valda zināma sistēma un harmonija, un kur tieši man tobrīd trūkst līdzsvars. Atvadoties no Agnijas, varu teikt, ka es biju cits cilvēks, kad atnācu pie Agnijas. Es atskatos uz sevi toreiz un vairs sevī neredzu tās domāšanas vai rīcības modeļus, kādi man bija raksturīgi pirms tam. Nemanot dažu mēnešu laikā notika būtiska domāšanas, izvēļu, rīcības un attieksmju maiņa, lai gan Agnija nedeva gatavas receptes vai instrukcijas. Caur Agnijas sirsnīgo attieksmi, iejūtīgām un virzošām sarunām (lielākoties it kā pašai ar sevi, bet Agnijas klātbūtnē) es izaugu un transformējos no vecās, ierobežojošās formas pavisam jaunā, labākā, drosmīgākā un jaudīgākā esībā, vienlaikus saglabājot sirsnību, atvērtību, ieinteresētību un iejūtību gan pašai pret sevi, gan citiem. Paldies, Agnija!

_____________________________

Anita, Integrālās programmas kliente

Mūsu kopdarbā mana pieredze rāda, ka Agnija man palīdzēja uzkāpt virsotnē, jo viņa izcili prot savu darbu un atbalstīja mani ceļā. Es sajutos atbalstīta, iedrošināta, veselīgi pieņemta. Viņa neteica atbildes, Agnija virzīja manu skaļo iekšējo dialogu, kurš šo tikšanos rezultātā pārtapa par jaunu pieredzi. Agnija nebija tikai koučs, viņa bija cilvēks, cilvēks ar sirdi, emociju, patiesumu. Tas mūsu kopīgais ceļš bija vieds.

_____________________________

Semināru cikls “Veiksmīgu pāru attiecību veidošana un uzturēšana”

Linda: “Teicami! Ļoti patīkama un zinoša!”
Liene: “Agnija radīja jauku atmosfēru, ka bija viegli piedalīties un dalīties.” Dina: “Ļoti labas tēmas un pasniegšana.”
Kristīne: “Agnija ir ļoti profesionāla un reizē sirsnīga un cilvēcīga.”
“Agnija ir tik zinoša, sirsnīga, iejūtīga pasniedzēja un burvīgi izskaidro lietas būtību!”

_____________________________

Andris, Integrālās programmas klients

Tev ir izdevusies karjera, labs darbs un lieliska alga.  It kā ka viss ir kārtībā, bet tomēr nē! Sajūtas pretējas – darbs vairs nesniedz gandarījumu, nav vairs degsme, daudzi pienākumi liekas bezjēdzīgi, iestājusies rutīna. Agrāk darbu darīji ar prieku un aizrautību, tagad vairs nē! Sajūta, ka izšķērdē savu dzīves laiku. Liekas, esi strupceļā un nezini, ko darīt, kā tikt ārā. Tas nomāc un dzen izmisumā. Meklējot variantus, kā izkļūt no šīs situācijas, kā radīt ne tikai brīvdienas, bet arī savu darba dzīvi piepildītu, aizraujošu un jēgpilnu, nolēmu izmēģināt koučingu un nejaušības dēļ nonācu pie Agnijas. Ļoti veiksmīga nejaušība! Agnijai ir apbrīnojama spēja sajust un saprast cilvēka problēmu, spēja iztulkot brīžiem juceklīgo sajūtu izklāstu, rūpīga pieeja un iedziļināšanās, atbalstoša attieksme un vēlme palīdzēt! Kopā ar viņas zināšanām par tēmu, tas nevar nedot rezultātu!

_____________________________

Liene, Integrālās programmas kliente

Mana sadarbība ar kouču Agniju Šmiti bija pārsteidzoši auglīga: sasniegtais rezultāts mani pārsteidza, es ieguvu vairāk, nekā biju gaidījusi. Viņa sesijas vadīja profesionāli, ļoti mērķtiecīgi, vienlaikus atsaucoties un piemērojoties klienta vajadzībām. Agnijas profesionalitāte un iedvesmojošā personība veicināja manī dziļas pārmaiņas. Katrā ziņā iesaku Agniju kā lielisku integrālo kouču!

_____________________________

Guntars, individuālā koučinga sesija

Iepriekš par koučingu biju dzirdējis arī negatīvas atsauksmes, bet ar Agniju Šmiti saruna bija interesanta, nepiespiesta, dabīga un noderīga. Iesaku. Paldies Agnijai!

_____________________________

Seminārs “Kā atļaut sev dzīvot drosmīgi”

“Agnijas sniegums ļoti sirsnīgs, personisks, pārdomāts, vērtīgs un man noderīgs materiāls.”
“Lieliski, iedvesmojoši un nav nekur citur jau dzirdēti.”
“Tik vienkārši par sarežģīto – izcili! Profesionāli! Paldies par drošo, atvērto vidi!”
“Ļoti iedvesmo Agnija kā personība, gaiša, guvu praktiskas idejas, kā atrast savu ceļu.”

_____________________________

Antra, Integrālās programmas kliente

Agnija ir spēcīga, starojoša un iedvesmojoša persona. Tieši tas bija galvenais iemesls, kāpēc es izvēlējos iziet 10 nodarbību Integrālo programmu pie Agnijas. Es īsti nezināju, ko gaidīt un ko precīzi gribu panākt, jo iepriekš par koučingu biju dzirdējusi tikai teorētiski. Jau no pirmās nodarbības bija skaidrs, ka tas ko mēs kopā darām, tam būs rezultāts. Izvirzījām skaidrus mērķus un strādājām pie tā. Agnija perfekti jūt un intuitīvi “lasa” cilvēkus. Nodarbības ir mierīgas, atslābināšanas, bet tajā pašā laikā mērķtiecīgi virzījāmies uz priekšu katrā reizē. Nodarbībās es saņēmu mazus mājas darbus, kas neprasīja lielu ieguldījumu, bet mainīja manus ieradumus, lika paskatīties uz lietām citādāk un reāli uzlabot manu rīcību un komunikāciju gan darbā gan ģimenē. It kā mēs ikdienā nodalām darbu no ģimenes, bet pa lielam – mēs paši jau esam tie, kas veido apstākļus abās šajās dzīves frontēs un tikai strādājot ar sevi pilnā būtībā un apjomā, nenodalot lietas atsevišķi, var gūt rezultātu. Paldies!! Tas bija vērtīgi un reizi gadā es plānoju šo ciklu atkārtot!

_____________________________

Sintija, biznesa vadības konsultācijas

Esmu pateicīga, ka Agnija vadījās nevis pēc stingra grafika, bet pielāgojās man un tieši tajā brīdī, kad sajuta, ka man vajadzīgs mentorings, tad nemocīja, bet pateica priekšā, kā man labāk darīt. Līdz ar to, pa kopā būšanas laiku sanāca brīnumaini notikumi, ka padomi uzreiz nākamajā dienā noderēja un zināju, ko darīt. Agnijai ir maģiskas spējas saprast to, kas man tajā brīdī ir svarīgs un pateikt ar vienkāršiem vārdiem. Un šos vārdus es varēju pārvērst darbos un piedzīvot izmaiņas. Es sapratu, ka Agnija ir tāds profesionālis, ka viņai ir atbildes uz visiem maniem jautājumiem – uz pieredzi balstītas. Vēl man patīk Agnijas miers un līdzsvars. Un spēks un pārliecība. Ja viņa saka, ka es varu, tad es ticu, ka varu. Man jāvar.

_____________________________

Baiba, individuālās koučinga sesijas

… Pateicoties Agnijas sirsnīgajai, pieņemošajai un atbalstošajai attieksmei un klātbūtnei es ieguvu spēku un pārliecību noticēt, ka esmu laba un vērtīga. Katru reizi pēc sarunas ar Agniju, jūtos iedvesmota un mierpilna, pateicoties viņas dziļajai empātijai, dzīves gudrībai un vistrāpīgākajiem vārdiem, kas mani dziedina. Ir tik svarīgi, ja grūtos brīžos blakus ir tāds cilvēks kā Agnija!

_____________________________

Inese, Integrālās programmas kliente

Sadarbība ar Agniju bija brīnišķīgs ceļojums sajūtās ar necerēti jaudīgu rezultātu. Uzsākot sadarbību, man šķita, ka manu mērķi Agnijas formulējumā ir iespējams sasniegt labi ja vairāku gadu garumā. Ikdienā pildāmie uzdevumi bija vienkārši un daudz laika neprasīja. Regulārā un intensīvā apzinātība un savu sajūtu vērošana izrādījās ārkārtīgi dziļi transformējoša prakse, kas dažu mēnešu laikā burtiski mainīja manu būtību jeb tik spēcīgi iekustināja kaut kādus procesus, ka atpakaļceļa uz vecajām sajūtām un agrāko uzvedības modeli vairs vienkārši nav. Jaunuztrenētās un pilnveidotās prasmes man ļauj vieglāk, efektīvāk un rotaļīgāk doties uz saviem mērķiem, kā arī nospraust tos vēl drosmīgākus un ambiciozākus. Bet vislabākās ir manas jaunās iekšējās sajūtas! Agnijas stiprās puses ir ne vien bagātīga pieredze darbā ar cilvēkiem un profesionalitāte, ko nevar nesajust un nepamanīt, bet arī dzīves gudrība, sirds gudrība un dvēseles gudrība. Sirsnīgs paldies!

_____________________________

Drosmes un iedvesmas seminārs ražošanas uzņēmumam

“Bija interesanti. Laiks pagāja ātri. Uzzināju ko jaunu. Tika radīta brīvas komunikācijas atmosfēra. Lieliski! Paldies!”
“Ļoti labs, komunikabls, viegli saprotošs treneris.”
“Atvērta, sirsnīga, interesanti un vienkārši piemēri, ko var pielietot ikdienā.”
“Lielisks darbiņš padarīts. Labi piemēri, viss saprotami.”

_____________________________

Aiga, Integrālās programmas kliente

“Kļūsti par pārmaiņām, kuras vēlies redzēt pasaulē.” /M. Gandhi/.

Apbrīnoju Agnijas empātiju, spēju iejusties “cita ādā”, sirsnību, gaišumu un sievišķību, ko viņa izstaro.
Agnija, paldies par Tavu atbalstu manās pārmaiņu ceļa gaitās!

_____________________________

Brigita, individuālā koučinga sesija

Man palīdzēja ieraudzīt savus iekšējā spēka resursus, jo tieši tie ir reāls iekšējais un personiskais atbalsts, ko neietekmē nekādi ārējie apstākļi. Pateicos!

_____________________________

Landa, individuālā koučinga sesija

Jau pēc pirmās sarunas, iezīmējas man skaidrība man nostādītā jautājumā, kurā nepieciešama koučinga palīdzība – lēmumu pieņemšana. Pārdomājot sarunu, piefiksēju, ka uz nostādīto jautājumu raugos jau no cita skata punkta.

_____________________________