Integrālā koučinga pamatā ir dinamiska personības attīstība, kas ar strukturētu un visaptverošu atbalstu palīdz klientam apzināties savu esošo pieeju, ieraudzīt jaunas iespējas un caur jaunu spēju trenēšanu sasniegt sev svarīgu, noturīgu rezultātu.

Integrāls nozīmē “visu iekļaujošs”, “pilnīgs” un tā ir unikāla pieeja, kas klientu skata kā vienotu veselumu caur dažādām perspektīvām. Integrālā koučinga metodes pamati tiek balstīti uz Kena Vilbēra Integrālās teorijas pamatprincipiem.

 • Kas ir tas, ko es patiesi šobrīd vēlos
 • Kas man traucē realizēt savu labāko potenciālu
 • Kādi ir soļi, kas palīdz man virzīties no “kur es esmu” uz “kur es patiešām vēlos būt”

Tie ir tikai daži no pamatjautājumiem, kurus palīdzu risināt klientiem, lai katrs varētu kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk piedzīvot savu dzīvi.

Integrālie personības izaugsmes treneri savā darbā izmanto dažādas perspektīvas, tai skaitā eneagrammas, realitātes uztveres kvadrantus, spēju attīstības līnijas, spirāldinamikas apziņas līmeņus, enerģijas stāvokļus, tādejādi spējot atbalstīt klientu tieši viņam unikālā, ļoti personīgā veidā.

Kam tas piemērots?

Integrālais koučings ir piemērots cilvēkiem, kas jūtas apjukuši vai iestrēguši kādā sev svarīgā jautājumā vai mērķa sasniegšanā un ir gatavi strādāt ar savas personības izaugsmi, lai sasniegtu iecerēto. Tas piemērots gan personīgai, gan profesionālai attīstībai. Ieskatam tikai daži no rezultātiem, ko var sasniegt ar Integrālo koučingu:

 • Jūties līdzsvarotāks
 • Esi dziļākā saskarsmē ar sevi un citiem
 • Dzīvo mērķtiecīgāk un drosmīgāk
 • Esi efektīvāks tajā, ko dari
 • Esi apzinātāks un autentiskāks

Tā kā integrālā pieeja iekļauj tik daudz perspektīvu, to var izmantot, lai attīstītu daudzus cilvēka dzīves aspektus, kā piemēram:

 • Līderība
 • Savstarpējā komunikācija
 • Sevis iepazīšana
 • Attiecību veidošana
 • Komandas veidošana
 • Karjeras attīstība
 • Aicinājuma atrašana

Kam Integrālais koučings nav piemērots?

Koučings pieņem, ka klientam ir noteikts “veselības” līmenis, tāpēc tas nebūtu piemērots, piemēram, ja ir:

 • Psiholoģiskā trauma
 • Atkarība, līdzatkarība
 • Depresija

Šīs ir jomas, kur būtu nepieciešams kvalificēta terapeita darbs ar klientu.

Ko piedāvāju?

 • Atsevišķas koučinga sesijas – individuālas tikšanās ar sarunu par klientam aktuālo
 • Pilna Integrālā koučinga programma – individuāli veidota attīstības programma, kas ilgst orientējoši 6 mēnešus (10-12 klātienes tikšanās, programmas izveide un darbs ar to, treniņi un mājas darbi)

Ko ietver Integrālā koučinga programma?

 • Pirmā tikšanās: Iepazīšanās un izprašana (~1.5 h) – tā ir dziļa saruna par to, kas šobrīd traucē, sāp, neizdodas paša spēkiem, lai noteiktu koučinga tēmu un iemeslus, kāpēc klientam ir svarīgi to risināt.
 • Otrā tikšanās: Piedāvājuma izteikšana (~1.5 h) – Koučinga programmas piedāvājuma apspriešana un vienošanās ar klientu. Tiek dots pirmais mājas darbs turpmākajām nedēļām līdz nākamajai satikšanās reizei.
 • Nākamās tikšanās: Prasmju attīstīšanas cikli (katra ~1 h) – šo tikšanos skaitu nosaka tēmas apjomīgums, parasti tās vidēji ir 7-9 reizes un tajās notiek sarunas par progresu un jauno prasmju attīstību.
 • Noslēguma tikšanās (~1.5 h) – atskatīsimies uz paveikto, kā arī pārrunāsim nepieciešamo, lai klients varētu patstāvīgi turpināt savu izaugsmes ceļu bez kouča klātbūtnes un atbalsta.

Tikšanās vidēji notiek reizi 2 – 3 nedēļās. Kā būtisks nosacījums iesaistīšanās Integrālajā koučinga programmā ir klienta gatavība un apņemšanās veltīt attīstības programmai vismaz 15 minūtes katru dienu sava laika praktisko uzdevumu veikšanai un savu vērojumu pierakstīšanai.

Detalizētāku informāciju par Integrālo koučingu var skatīt https://www.integralcoachingcanada.com/ vai iegūt individuālā tikšanās laikā ar mani.