Integrālā koučinga pamatā ir dinamiska personības attīstība, kas ar strukturētu un visaptverošu atbalstu palīdz klientam un komandām atrisināt sev svarīgu jautājumu un sasniegt noturīgu rezultātu. To sasniedz, ļoti cilvēcīgi un klātesoši palīdzot klientam atpazīt savas esošās pieejas izaicinājumus, ieraudzīt plašākas iespējas un uztrenēt nepieciešamās jaunās prasmes, lai varētu sasniegt savus mērķus un ieceres.

Integrāls nozīmē “visu aptverošs, iekļaujošs”, “pilnīgs” un tā ir unikāla pieeja, kas klientu skata kā vienotu veselumu un palīdz attīstīt un izmantot viņa dziļāko potenciālu. Integrālā koučinga metodes pamati tiek balstīti uz Kena Vilbēra Integrālās teorijas pamatprincipiem.

Ko piedāvāju?

 • Atsevišķas koučinga sesijas – individuālas tikšanās, kas palīdz klientam risināt viņa aktuālo jautājumu sesijas ietvaros.
 • Integrālā koučinga programma – individuāli veidota personības attīstības programma, kas palīdz atrisināt klientam svarīgo jautājumu, veidojot noturīgas, ilgtermiņa pārmaiņas.
  • Sadarbība ilgst orientējoši 6 mēnešus un iekļauj strukturētas 10-14 tikšanās, individualizētas Integrālās attīstības programmas izveidi un darbu ar to, kā arī dažādas prakses un mājas darbus, lai ikdienā trenētu jaunās prasmes.
 • Komandu koučings – grupu koučinga mērķis ir palīdzēt komandai kļūt efektīvākai, lai tā ar lielāku motivāciju, atbildību, savstarpējo sadarbību un radošu risinājumu pieeju virzītos uz izvirzītajiem mērķiem un sasniegtu rezultātus.

Ko par Integrālo koučinga programmu saka klienti?

Ieva, Integrālās koučinga programmas kliente: “Koučings ar Agniju ir labākais, kas ar mani ir noticis pēdējā gada laikā. Ja sākumā devos uz sarunu kā cilvēks, kas ir ļoti apjucis un neizlēmīgs, un totāli iestrēdzis konkrētā savas dzīves situācijā, tad, beidzoties mūsu sadarbībai, redzu sevi kā cilvēku, kuram ir lielisks potenciāls, iespējas un praktiski visi instrumenti, lai savu situāciju risinātu. Prieks, ka sarunas par tēmu vienmēr ritēja viegli un bez piespiešanās, jo Agnijai ir izcils talants vērīgi uzklausīt. Turklāt viennozīmīgi jāatzīst, ka pozitīvās pārmaiņas nav attiecināmas tikai uz to situāciju, kuru sākotnēji izcēlu kā galveno. Laika gaitā pamanīju foršas izmaiņas, kuras pavisam nevilšus parādījās manā ikdienā. Katrā ziņā šis mūsu kopā pavadītais laiks ir ar milzīgu plusa zīmi, ko novēlu piedzīvot katram!”

Kam piemērots?

Integrālais koučings ir piemērots cilvēkiem, kas jūtas apjukuši vai iestrēguši kādā sev svarīgā jautājumā vai mērķa sasniegšanā un ir gatavi strādāt ar savas personības izaugsmi, lai sasniegtu iecerēto. Tas piemērots gan personīgai, gan profesionālajai attīstībai. Ieskatam tikai daži no rezultātiem, ko var sasniegt ar Integrālo koučingu:

 • Jūties līdzsvarotāks
 • Esi dziļākā saskarsmē ar sevi un citiem
 • Dzīvo mērķtiecīgāk un drosmīgāk
 • Esi efektīvāks tajā, ko dari
 • Esi apzinātāks un autentiskāks

Tā kā integrālā pieeja iekļauj tik daudz perspektīvu, to var izmantot, lai attīstītu daudzus cilvēka dzīves aspektus, kā piemēram:

 • Drosmes attīstība
 • Līderības veicināšana
 • Attiecību veidošana un savstarpējā komunikācija
 • Karjeras attīstība un sava aicinājuma atrašana

Kam koučings nav piemērots?

Koučings pieņem, ka klientam ir noteikts “veselības” līmenis, tāpēc tas nebūtu piemērots, piemēram, ja ir:

 • Psiholoģiskā trauma
 • Atkarība, līdzatkarība
 • Depresija

Šīs ir jomas, kur būtu nepieciešams kvalificēta terapeita darbs ar klientu.

Detalizētāku informāciju par Integrālo koučingu var skatīt https://www.integralcoachingcanada.com/ vai iegūt individuālā tikšanās laikā ar mani.